a
imgimg
a
imgimg
a
imgimg
a
imgimg
a
imgimg
a
Az applikáció célja

Az  fejlesztése során arra törekedtünk, hogy mint okostelefon-applikáció minél nagyobb teret adjon a kreativitásnak és spiritualitásnak. A kezelőfelület egyedi és egységes megjelenésű kialakításával azt a célt tűztük ki, hogy az alkalmazás virtuális terén át minden korosztály zavartalanul léphessen be a szemlélődő imádság »belső szobájába«.

 

Az applikáció által „digitálisan” vezetett lelki folyamatot „analóg” eszközökkel – szóbeli kíséréssel, papírra történő rajzolással, háttérzene bejátszásával – több korosztályban is modelleztük. Ez a tapasztalat különösen is megerősített bennünket abban, hogy a rajzolás teremtő ereje képes a virtuális teret is megnyitni az Isteni Ige befogadására.

a
Az applikáció neve

Az  név az alkotás és az imádság eucharisztikus dimenziójára utal. Ezek ugyanis akkor válnak a maguk teljességében éltető erővé és boldogságunk forrásává, amikor eucharisztikus módon vagyunk jelen bennük: teljes odaadottságban, egész lényünk rendelkezésre bocsátásával, a Teremtő Atya tervébe belesimulva.

 

Jézus által arra kaptunk meghívást, hogy folyamatosan eucharisztikus módon éljünk (vö. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.” Jn 6,56). Éppen ezért az applikáció egyike lehet azoknak a „segédeszközöknek” (Szentírás, rózsafüzér, szentek írásai, lelki irodalom, stb.), amelyek révén az Eucharisztikus Élet még nagyobb gazdagságban tárul fel előttünk.

a
Gondolatok a belső folyamatról

A szó és a kép együtt adja a teljességet. Ez a gondolat vezette végig az applikáció tervezését. Egy lelki út „megtestesülése”, láthatóvá tétele, nemcsak szavakkal, hanem képekkel, már bejárt út. Mindez a virtuális világba átültetve, kitágítja a lehetőségeket. A rajzokat újrakezdhetem, átrajzolhatom, lementhetem. Alkothatok a magam egyszerű módján. Nem mindenkinek adatik meg, hogy egy film megrendezésével dolgozza fel lelki élményeit, viszont ezen az applikáción egyszerűen, érthetően lehetek kreatív, akkor is, ha az iskolában nem voltam rajzból ötös. A rajzaim meg nemcsak alkotások, hanem a lelkem hangulatának tükrei is. Üzenet számomra. Amit kiadok magamból a lelki út során, azt láthatom viszont és fogadhatom be immár egy másik síkon, a szememmel, amely a gyógyulás és a teljesség felé, vagyis Jézushoz vezet.

a
A megszületett alkotásokból

A rajz Jézus vizenjárásának jelenete alapján (Mt 14,22-33) készült. Az alkotó-szemlélődő a következő szentírási szavak indították el: „fölment a hegyre imádkozni”.

 

A folyamat modellezése közben, 2020 márciusában készült rajzot az alkotó hozzájárulásával mutatjuk be.

 

Rajzeszközök: papír, filctoll.

a
A projektről

Az  fejlesztésének bemutatott első szakasza az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelőségének Kreatív Kateketikai Kiállítás elnevezésű továbbképző programjának keretében, külön projektként valósult meg. A program előkészítő szakaszában a részvételre jelentkező katekéták ötletpályázat keretében készülhettek fel a közös projektmunkára. A végleges, három fős munkacsoporttal végül mindössze egyetlen hosszabb lélegzetvételű közös megbeszélést tartottunk 2020. február 29-én – online. Ezt követően – rendszeres egyeztetés mellett – az iskolai és a plébániai hittanórákon elvégeztük az applikáció modellezését, mígnem március 25-én közkinccsé tettük a projekt eredményét.A Kreatív Kateketikai Kiállítás elnevezésű projektre egyben a Kreatív Kateketikai Műhely életre hívásának legelső lépéseképpen is tekinthetünk.

 

A fekete hátterű bemutató dokumentumot (37 MB) a képre kattintva lehet letölteni.

a
A Kreatív Kateketikai Műhely

A Kreatív Kateketikai Műhely létrehozásának gondolatát az a pedagógiai jellegű meglátás vezérli, hogy a katekézis az emberi személyiséget mélyebben érinti meg, és átfogóbb módon hívja meg a keresztény ember küldetésére, az evangelizációra, ha a katekézis minden szereplője megtapasztalja a katekézis kreatív dimenzióját. A katekézis kreativitása kifejezés utalhat egyrészt Isten teremtő erejének megnyilvánulására, másrészt az ember alkotásvágyának megélésére. A Kreatív Kateketikai Műhelyben éppen ezért nem csupán a katekétának van helye, hanem az alkotókészséggel és egyházélménnyel rendelkező diáknak és művésznek is, hiszen a katekézisben részesülő krisztushívők „főként ha felnőttek, nagyon hozzá tudnak járulni a katekézis fejlődéséhez, amennyiben hatékonyabb módokat javasolnak az üzenet megfogalmazására és megértésére” (A Katekézis Általános Direktóriuma, nr. 157).

 

A fehér hátterű bemutató dokumentumot (37 MB) a képre kattintva lehet letölteni.

a
Az applikáció célja

Az  fejlesztése során arra törekedtünk, hogy mint okostelefon-applikáció minél nagyobb teret adjon a kreativitásnak és spiritualitásnak. A kezelőfelület egyedi és egységes megjelenésű kialakításával azt a célt tűztük ki, hogy az alkalmazás virtuális terén át minden korosztály zavartalanul léphessen be a szemlélődő imádság »belső szobájába«.

 

Az applikáció által „digitálisan” vezetett lelki folyamatot „analóg” eszközökkel – szóbeli kíséréssel, papírra történő rajzolással, háttérzene bejátszásával – több korosztályban is modelleztük. Ez a tapasztalat különösen is megerősített bennünket abban, hogy a rajzolás teremtő ereje képes a virtuális teret is megnyitni az Isteni Ige befogadására.

a
Az applikáció neve

Az  név az alkotás és az imádság eucharisztikus dimenziójára utal. Ezek ugyanis akkor válnak a maguk teljességében éltető erővé és boldogságunk forrásává, amikor eucharisztikus módon vagyunk jelen bennük: teljes odaadottságban, egész lényünk rendelkezésre bocsátásával, a Teremtő Atya tervébe belesimulva.

 

Jézus által arra kaptunk meghívást, hogy folyamatosan eucharisztikus módon éljünk (vö. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.” Jn 6,56). Éppen ezért az applikáció egyike lehet azoknak a „segédeszközöknek” (Szentírás, rózsafüzér, szentek írásai, lelki irodalom, stb.), amelyek révén az Eucharisztikus Élet még nagyobb gazdagságban tárul fel előttünk.

a
Gondolatok a belső folyamatról

A szó és a kép együtt adja a teljességet. Ez a gondolat vezette végig az applikáció tervezését. Egy lelki út „megtestesülése”, láthatóvá tétele, nemcsak szavakkal, hanem képekkel, már bejárt út. Mindez a virtuális világba átültetve, kitágítja a lehetőségeket. A rajzokat újrakezdhetem, átrajzolhatom, lementhetem. Alkothatok a magam egyszerű módján. Nem mindenkinek adatik meg, hogy egy film megrendezésével dolgozza fel lelki élményeit, viszont ezen az applikáción egyszerűen, érthetően lehetek kreatív, akkor is, ha az iskolában nem voltam rajzból ötös. A rajzaim meg nemcsak alkotások, hanem a lelkem hangulatának tükrei is. Üzenet számomra. Amit kiadok magamból a lelki út során, azt láthatom viszont és fogadhatom be immár egy másik síkon, a szememmel, amely a gyógyulás és a teljesség felé, vagyis Jézushoz vezet.

a
A megszületett alkotásokból

A rajz Jézus vizenjárásának jelenete alapján (Mt 14,22-33) készült. Az alkotó-szemlélődő a következő szentírási szavak indították el: „fölment a hegyre imádkozni”.

 

A folyamat modellezése közben, 2020 márciusában készült rajzot az alkotó hozzájárulásával mutatjuk be.

 

Rajzeszközök: papír, filctoll.

a
A projektről

Az  fejlesztésének bemutatott első szakasza az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelőségének Kreatív Kateketikai Kiállítás elnevezésű továbbképző programjának keretében, külön projektként valósult meg. A program előkészítő szakaszában a részvételre jelentkező katekéták ötletpályázat keretében készülhettek fel a közös projektmunkára. A végleges, három fős munkacsoporttal végül mindössze egyetlen hosszabb lélegzetvételű közös megbeszélést tartottunk 2020. február 29-én – online. Ezt követően – rendszeres egyeztetés mellett – az iskolai és a plébániai hittanórákon elvégeztük az applikáció modellezését, mígnem március 25-én közkinccsé tettük a projekt eredményét.A Kreatív Kateketikai Kiállítás elnevezésű projektre egyben a Kreatív Kateketikai Műhely életre hívásának legelső lépéseképpen is tekinthetünk.

 

A fekete hátterű bemutató dokumentumot (37 MB) a képre kattintva lehet letölteni.

a
A Kreatív Kateketikai Műhely

A Kreatív Kateketikai Műhely létrehozásának gondolatát az a pedagógiai jellegű meglátás vezérli, hogy a katekézis az emberi személyiséget mélyebben érinti meg, és átfogóbb módon hívja meg a keresztény ember küldetésére, az evangelizációra, ha a katekézis minden szereplője megtapasztalja a katekézis kreatív dimenzióját. A katekézis kreativitása kifejezés utalhat egyrészt Isten teremtő erejének megnyilvánulására, másrészt az ember alkotásvágyának megélésére. A Kreatív Kateketikai Műhelyben éppen ezért nem csupán a katekétának van helye, hanem az alkotókészséggel és egyházélménnyel rendelkező diáknak és művésznek is, hiszen a katekézisben részesülő krisztushívők „főként ha felnőttek, nagyon hozzá tudnak járulni a katekézis fejlődéséhez, amennyiben hatékonyabb módokat javasolnak az üzenet megfogalmazására és megértésére” (A Katekézis Általános Direktóriuma, nr. 157).

 

A fehér hátterű bemutató dokumentumot (37 MB) a képre kattintva lehet letölteni.